Kajian Hadits

Sebagai bentuk usaha dalam memahami dan mendalami nilai-nilai dalam tuntunan kehidupan dalam Islam, baik terkait dengan ibadah, amaliah, ketentuan-ketentuan yang diajarkan oleh Rasulullaah Saw, sehingga terselenggara Kajian Rutin Al Hadits dalam buku Bulughul Maram. Kajian ini telah memberikan penjelasan bagaimana Islam dan Rasulullah mengajarkan kita berkomunikasi, bersikap, beribadah, beramal, bersuci, berpuasa, bertetangga,  dan lain sebagainya. Semakin kita mengkaji semakin banyak kekurangan yang kita miliki.

Kajian ini diperuntukkan kepada umat Islam yang memiliki keinginan akan belajar dan memahami Hadits-hadits untuk keperluan pemahaman dan pedoman hidup, juga khususnya untuk keluarga besar Panti Asuhan Amanah Klaten.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *