Kepedulian  Anda Masa Depan Mereka

Jadikanlah Harta Anda Sebagai Bekal di Kehidupan Akhirat

“Bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan barat itu suatu kebajikan, akan tetapi sesungguhnya kebajikan itu ialah beriman kepada Allah, hari kemudian, malaikat-malaikat, kitab-kitab, nabi-nabi dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabatnya, anak-anak yatim, orang-orang miskin.”

Berita

Acara Mendatang

Kepedulian Anda Masa Depan Mereka