Kepedulian  Anda Masa Depan Mereka

Jadikan Harta Kita

Sebagai Bekal di Kehidupan Akhirat

“Bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan barat itu suatu kebajikan, akan tetapi sesungguhnya kebajikan itu ialah beriman kepada Allah, hari kemudian, malaikat-malaikat, kitab-kitab, nabi-nabi dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabatnya, anak-anak yatim, orang-orang miskin.”

Kepedulian Anda Masa Depan Mereka